Ydelser

Dette kan I forvente af Complete Solutions

Alle byggeprojekter kræver planlægning og styring. Det kan være svært at navigere i den komplekse proces, som et byggeprojekt kan være. Vi kan tilbyde projektledelse i alle typer af industri- og erhvervsbyggeri, konvertering/ombygning og beboelsesbyggerier. Complete Solutions prioriterer en tæt og tillidsfuld dialog hele vejen gennem byggeprojektet. Vi rådgiver gennem hele bryggeprocessen og er med fra de første ideer og skitser og frem til afleveringen af jeres færdige byggeprojekt.

Vi holder os løbende opdateret på ny viden inden for vores fagområder, så vi kan tilbyde den bedste rådgivning, der sikrer det mest optimale resultat.

 

Projektets faser - vejen til Jeres mål

  • Processen starter med en snak, hvor vi tager udgangspunkt i jeres specifikke og individuelle behov og krav til jeres byggeri. For at sikre en god byggestart, bliver projektet gennemgået i fællesskab med jer, og sammen finder vi de bedste løsninger, som vi udformer en projektplan ud fra.
  • Når projektplanen og rammen om projektets forløb er godkendt af jer, udarbejder vores arkitekter, tekniske tegnere og ingeniører, det projektmateriale der arbejdes videre ud fra. I denne fase får vi sammen med jer et overblik over detaljerne i byggeriet og I inddrages i beregninger, materialevalg, mulighed for valg af bæredygtige løsninger, opmålinger, svar på evt jordprøver, og vi sikret at, alle tilladelser bliver indhentet hos relevante myndigheder, så byggeriet overholder alle lovmæssige krav.
  • Efter grundig forberedelse og godkendelse af alle parter, opstartes byggeriet. Complete Solutions´ projektleder holder tæt dialog med alle samarbejdspartnere gennem hele processen, ligesom projektlederen løbende vil inddrage jer i byggeriets udvikling, helt frem til projektets aflevering.

Fagentreprise

Med fagentreprisen er den største del af styringen overladt til dig som bygherre. Du står selv for at indhente byggetilladelser, , udarbejde tegninger, indgå  kontrakter med de valgte entreprenører, og du står selv for byggeledelse, koordinering osv. Vi kan stå for en del af byggeprojektet, fx installation, montering og levering af benzinstander. Fagentreprisen stiller store krav til dig som bygherre, og du påtager dig selv det økonomiske og juridiske ansvar. Vi anbefaler ikke fagentreprise på større byggeprojekter.

Hovedentreprise

På hovedentrepriser tager vi os af byggestyringen – herunder overholdelse af tidsplan og kvalitet. Vi står for  indgåelse af kontrakter med underentreprenører og samarbejdet med de øvrige håndværkere på projektet, mens du selv står for projekteringen og for at skaffe godkendelser til byggeriet, inden vi går i gang. Fordelen ved at vælge hovedentreprisen er, at du kun skal kommunikere med os. Ansvaret for byggeriet er delt mellem dig og dine samarbejdspartnere.

Totalentreprise

Ved en totalentreprise overlader du hele opgaven til os. Vi sørger for alle faser af byggeprocessen lige fra idéudvikling, myndighedsgodkendelser over udarbejdelse af projektmateriale, indgåelse af kontrakter med underentreprenører og projektstyring til byggeriet står færdigt.

Totalentreprisen er den løsning, der er mindst tidskrævende for dig og giver os det største ansvar for byggeprojektet.

Rådgivning

Vi rådgiver om alt fra køb af grunde, byggeri, udvikling samt koordinering og opfyldelse af myndighedskrav i forhold til lokalplaner, brandsikring, miljøforhold m.m.

Projektering

Flere af vores kunder er kædevirksomheder med anlæg i hele norden. Det kan du drage fordel af, hvis du ønsker at jeres byggeri skal udvikles til disse markeder.

PTX

Går I med tanker om en grønnere omstilling så rådgiver vi gerne om den nyeste teknologi inden for PTX. Power-to-X betyder at man omdanner grøn elektricitet (power) til noget andet (x). Complete Solutions arbejder for at sætte fokus på dette emne og holder os løbende opdateret på ny viden. 

Vask

Vi giver Jer, som ejere af anlægspladser, det nødvendige overblik med tegninger, kørekurver, kalkulering af pladsforhold, der skal til for at styre samtlige processer og transaktioner på dit anlæg.

Myndigheds-behandling

Før byggeriet kan gå i gang, er det vigtigt, at der er indhentet alle de relevante tilladelser. Det kan være svært at navigere i de mange krav der stilles til byggerier. Vi hjælper med alle typer myndighedsbehandling og sørger for relevante tegninger og bilag til ansøgninger m.m.

Tankstationer

Skal I bygge nyt eller udvikle eksisterende anlæg, så står vi klar med erfaring og rådgivning. Vi kan planlægge, sikre den praktiske myndighedsbehandling, udarbejde situationsplaner, 3D tegninger til visualisering og facadetegninger

E-mobility

Hos Complete Solutions elsker vi at nytænke. Med vores interne knowhow og kreativitet, arbejder vi dagligt med at gøre en forskel og sætte fokus på hvordan vi kommer nærmere fremtidens løsning på grønne brændstoffer.

Husbyggeri

Skal I bygge nyt eller ombygge, stort såvel som småt, så har vi dygtige folk, med erfaring til at hjælpe jer med den Komplette Løsning inden for rækkehuse og punkthuse.
Vi assisterer med alt fra tegningsmateriale, ansøgninger, tekniske beskrivelser, beregninger, samt projektledelse.

Grundudvikling

Hos Complete Solutions hjælper vi med at skabe kontakt mellem grundejer og potentielle lejere af grunden. Vi skaber kontakt og matcher relevante virksomheder, så grunden kan deles af flere udlejere, der skaber værdi for hinanden.

Er der behov for at få installeret en industritank og evt få udarbejdet en løsning, der sikre korrekt blandingsforhold af væsker til f.eks produktion, finder vi en individuel løsning, så det dækker jeres unikke behov.  Vi sørger for at alle krav til kolonnevirksomheder er opfyldt. 

Brandrådgivning

Vi bistår med brandteknisk rådgivning, inden for alle typer af byggerier. Herunder udarbejdelse af alle dokumenter der er nødvendige i den brandtekniske dokumentation.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.