RÅDGIVNING

Vi rådgiver om alt fra køb af grunde, byggeri,
udvikling samt koordinering og opfyldelse af myndighedskrav
i forhold til lokalplaner, brandsikring,
miljøforhold etc.

PROJEKTERING

Flere af vores kunder er kædevirksomheder med anlæg i hele norden. Det kan du drage fordel af, hvis du ønsker at jeres byggeri skal udvikles til disse markeder.

BYGGERI

Skal I bygge nyt eller udvikle eksisterende anlæg, så står vi klar med erfaring og
rådgivning. Vi kan planlægge, sikre den praktiske myndighedsbehandling, udarbejde
situationsplaner, 3D tegninger til visualisering og facadetegninger

Rådgivning

Vi rådgiver om alt fra køb af grunde, byggeri, udvikling samt koordinering og opfyldelse af myndighedskrav 
i forhold til lokalplaner, brandsikring, 
miljøforhold etc. Vi indhenter alle relevante data, varetager ansøgninger og får byggeriet til at lykkes, 
når alt er godkendt.

Miljø

Vi hjælper gerne med rådgivning om køb af forurenet grund. Vi hjælper med boreprøver, samt analysering af resultater.

Skal du bygge på forurenet grund?
så lad os hjælpe med myndighederne, alt fra jordhåndteringsplaner, paragraf 8 sager mf.

Myndigheder

Der er regler og krav til næsten alt når man skal bygge en ny virksomhed - og, det kan være en jungle at navigere i. Derfor tilbyder vi gerne at forestå alt i relation til at få de nødvendige 
myndighedstilladelser.
 Forespørgsler, dialog og ansøgninger med snittegninger, situationsplaner,

Entreprise

Omhyggelige beskrivelser er udgangspunktet for en byggeproces uden overraskelser. 
Vil du undgå uforudsete udfordringer, så lad os udarbejde materialet til de fagfolk, der skal give tilbud på byggeriet.
 
Vi varetager gerne dialogen fra første skridt og den følgende byggeledelse, der sikrer at tidsplaner,

Udvikling

Flere af vores kunder er kædevirksomheder med anlæg i hele norden. Det kan du drage fordel af, 
hvis du ønsker at jeres byggeri skal udvikles til disse markeder. 
Er der plads på grunden, hjælper 
vi gerne med at finde andre aktører der kan blive en del af projektet - og, vi finder gerne de rigtige

Beregning

Skal dit byggeri opfylde særlige krav, så hjælper vi gerne med at få dimensionerne på plads. 
Vi udarbejder tegninger, og detaljer, hvorefter vores samarbejdspartnere laver det præcise regnearbejdet. 
Er der brug for boreprøver eller særlige krav til miljø eller geotekniske forhold, så løser vi også det.

HVORFOR OS

Complete Solutions er en lille dynamisk virksomhed med passion og en fleksible indstilling. 

Det har altid været vores lyst og interesse, der har drevet os frem mod de bedste resultater. 
Det bliver der ikke lavet om på.

- Rådgivning
- Projektering
- Byggeri